Tag Archives: מחשבות טובות

מחשבות טובות

הכוח הפנימי שמחייה כל יצור בטבע הוא הרצון להתקיים בטוב, הרצון ליהנות. רצון זה גדל ומתפתח בהתאם לדרגות הבריאה; דומם, צומח, חי ואדם. הדומם רוצה רק להמשיך להתקיים כפי שהוא. בעולם הצומח הרצון קצת יותר מפותח וזקוק לשמש, מים ואדמה פורייה. בעלי החיים כבר מתרוצצים ממקום למקום בחיפוש אחר מזון ומחסה. הדרגה האחרונה והמפותחת ביותר, דרגת האדם, רוצה יותר מכולם; …

Read More »