Tag Archives: חינוך

בית ספר לחיים

סוד גלוי הוא כי מערכת החינוך פשטה את הרגל, ואיבדה את הרלבנטיות שהייתה לה לחיי הילדים המתחנכים בה. משרד החינוך מנסה לעשות שינויים כאלה ואחרים, אך רובם נשארים ברמת התוכן הנלמד ולא בשיטת הלימוד ובדרך בה בנויה המערכת, ולכן נידונים לכישלון מראש. במסגרת הלימודים במכללת קבלה לעם, אנו לומדים כיצד יכולה מערכת החינוך להפוך לרלבנטית לחיינו ולהעניק לילדים כלים משמעותיים …

Read More »

שיחה עם שלמה שהם- חלק ב'

הרב מיכאל לייטמן

האם אפשר לבנות את העולם הרוחני והעליון בחיים הגשמיים שלנו כאן ועכשיו? בשביל מה קיים סבל ומה המטרה של המוות? איך באמצעות חינוך ניתן להביא פתרון לכולם? כל התשובות בשיחה מרתקת של ד"ר מיכאל לייטמן עם השופט בדימוס, שלמה שהם    

Read More »