Tag Archives: הרב מיכאל לייטמן

חי המשפחה כמפתח לאיזון העולם

החיים המודרנים טרפו את כל הקלפים של החיים המסורתיים, ובכלל זה את החלוקה הברורה שהייתה בין תפקידי הנשים לתפקידי הגברים. כתוצאה מכך, כל משפחה נאבקת כדי למצוא את האיזון המתאים לה, והדבר אינו פשוט כלל. הרב מיכאל לייטמן מסביר איך אפשר למצוא איזון ואושר בחיי המשפחה.

Read More »