Tag Archives: אין עוד מלבדו

"אין עוד מלבדו"

אין עוד מלבדו הוא משפט שאנחנו נתקלים בו בהזדמנויות שונות, אך האם אנחנו יכולים להסביר אותו בצורה מלאה? ואיך המשפט הזה קשור ל"ואהבת לרעך כמוך"?

Read More »

הכוח העליון

כוח אחד פועל בטבע ומקיים את כל הבריאה. הוא נקרא "הכוח העליון", או "הבורא". הראשון שהחל ללמד ברבים כיצד לגלות את אותו כוח עליון היה אברהם אבינו. הוא לימד שיטה שבאמצעותה ניתן ליצור קשר עם הכוח העליון. שיטה זו נקראת "חכמת הקבלה". ארגון "קבלה לעם", שנוסד על ידי הרב מיכאל לייטמן, מוקדש ללימוד חכמה עתיקה זו ולהפצתה בקרב העם.

Read More »