אוהל אברהם

אברהם ושרה, אבותינו הקדמונים, היו הראשונים שכינסו אנשים באוהל שלהם. הגברים התכנסו באוהל אברהם והנשים באוהל שרה. מטרת ההתכנסות הייתה להתעלות יחדיו מעבר לטבעם האגואיסטי ולגלות את הכוח העליון, כוח של אהבה ונתינה שממלא את כל הבריאה. היה זה אוהל קדוש כי הוא שימש למטרה קדושה – גילוי הבורא לנבראים. זו בעצם המהות האמיתית של בית כנסת.

קבלה לעם

בית כנסת

במהלך ההיסטוריה האנושית עברנו מרחק רב מאותה קדושה ששרתה בימי אברהם ושרה, וכיום היחס למושג בית הכנסת מרוחק מאד מהמקור הרוחני, הפנימי. כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל על פי רוב בית הכנסת שינה פניו מקצה לקצה. הוא הפך למשהו רשמי, מלאכותי, חסר נשמה. לעתים מתקבל הרושם שאנשים ממהרים לסיים את התפילה, לסמן וי וללכת הביתה. הרב מיכאל לייטמן, העומד בראש ארגון "קבלה לעם" מסביר שמצב עגום זה נחשב בחכמת הקבלה כגלות רוחנית, ניתוק מהכוח העליון, כוח האהבה.

במהותו הרוחנית, הפנימית, בית הכנסת הוא הקשר הנכון בין בני האדם. לא הבניין והקירות מהווים את בית הכנסת, אלא חיבור הלבבות והאהבה ההדדית השורה בין האנשים שמתפללים בו. מעניין שבית הכנסת הוא המבנה היחיד הפטור ממצוות מזוזה, וזאת משום שבמקום שכזה, בו הבריות מתכנסים במטרה מקודשת להתאחד ולגלות את הבורא, שם שורה השכינה ואין צורך במזוזה.

דומה נמשך לדומה

אחד מחוקי הטבע הוא חוק "השתוות הצורה". ברפואה ההומאופטית זה נקרא "דומה נמשך לדומה". אותו חוק תקף גם בעולם הרוחני. את הכוח העליון, המנהיג ומקיים את הבריאה, ניתן לגלות אך ורק כאשר האדם משתוקק להידמות לו בתכונותיו. הכוח העליון הוא "טוב ומיטיב", כלומר כוח של אהבה טהורה.

בני האדם, לעומת זאת, הם ההיפך הגמור מתכונה זו של השפעה ונתינה. כתוב, "בראתי יצר רע, בראתי תורה תבלין". כלומר, התורה יש בכוחה להעלות את האדם מעל ליצר הרע, מעבר לאגואיזם הצר שגורם לנו סבל כה רב. על פי חכמת הקבלה, התורה היא הכוח המתקן, כוח האור.

תפילה משותפת

בעת ההתכנסות יחדיו האנשים אמורים להשתדל להתחבר ביניהם, למרות כל ניגודי הדעות והמחלוקות, ולהגיע לתפילה משותפת הבוקעת מעומק הלב. כולם מתפללים ביחד אל הבורא, בכוונה אחת ומטרה אחת. זה מה שאמור להתרחש בבית כנסת הראוי לשמו.

לדברי הרב לייטמן, המקובלים מתייחסים לכל מה שמתרחש בבית הכנסת; הקריאה בתורה, סדר התפילות והברכות וכולי, כאל סמלים לתיקונים הפנימיים שעל אדם לעשות בתהליך הלימוד הרוחני. מיום ליום מתגלים קלקולים נוספים שיש לתקן, עד שכל הלבבות יתאחדו ללב אחד משותף.

אברהם ושרה פתחו את אוהלם בפני הבריות במטרה אחת ויחידה –  לקרב את האנשים זה לזה ובכך לתקן את היחסים ביניהם. ביושבם יחדיו באוהל הם למדו כיצד ניתן להמיר את ההתייחסות האגואיסטית, שרואה בזולת רק אובייקט למילוי צרכים אישיים אלו ואחרים, ליחס שונה לחלוטין, יחס של עזרה ואהבה הדדית. אז הם יהיו דומים בתכונותיהם לכוח העליון והוא יוכל לשרות ביניהם.

Check Also

חכמת הקבלה והבחירה החופשית

אחת השאלות הגדולות שהאדם המאמין יכול לשאול את עצמו היא האם אני באמת משפיע על …